Financovanie

V rámci starostlivosti o klienta poskytujeme balík služieb, ktorý zahŕňa komplexné spracovanie finančného reportingu trhu, t.j. finančný trh je veľmi flexibilný a mení sa zo dňa na deň, a preto zamestnávame aj vlastných finančných analytikov, ktorí komplexne spracovávajú celý finančný segment.

Jednotlivé spôsoby financovania sú vždy závislé od konkrétneho bytového domu, ktorému sa doslova „ušijú“ na mieru podľa predstáv a možností ktoré má.

Jeho výhodou je, že tento balíček sa poskytuje spoločenstvám vlastníkov bytov, alebo správcovským spoločnostiam.

 

Splácanie úveru je nastavené tak, aby odzrkadľovalo možnosti klienta. Pripravíme všetky podklady a zmluvy tak, aby čas od podania žiadosti o úver po jeho poskytnutie trval čo najkratšie. Poskytnutiu úveru už potom predchádza len jeho schválenie 2/3 väčšinou všetkých vlastníkov bytov.