Inžiniering a projekcia Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je základným kameňom výstavby alebo revitalizácie domu. Jej prostredníctvom je vyjadrený celkový rozsah plánovanej obnovy alebo výstavby domu, ktorý musí zodpovedať tak Vašim predstavám, ako i požiadavkám noriem.

O projektovú dokumentáciu sú opreté ďalšie dokumenty, naopak projektová dokumentácia by mala reflektovať návrh technického riešenia obnovy alebo výstavby objektu, ako vyplynulo z technických posudkov, energetického auditu a podobných záväzných materiálov.

Každý dom má mať svoj projekt.

Pre novú výstavbu je potrebné mať projektovú dokumentáciu, ktorú okrem iného schvaľuje príslušný stavebný odbor. Bez schválenia výstavby nie je výstavba legálna.

Pre obnovu, rekonštrukciu a prístavbu je tiež potrebné mať projekt. Projekt vyžaduje aj finančná inštitúcia v prípade čerpania úveru.

Ponúkame vyhotovenie projektov:

  • Nových bytových domov (rodinné domy)

–        Typizované katalógové rodinné domy

–        Individuálne rodinné domy

–        Skupinová výstavba rodinných domov

 

  • Prístavieb a rekonštrukcií rodinných domov

–        rekonštrukcie starších rodinných domov

–        prístavby k rodinným domom

 

  • Obnovy a rekonštrukcií bytových domov

–        Rekonštrukcia bytových domov – rozvody vody, tepla, plynu, odpadov

–        Rekonštrukcia bytových domov – strechy, balkóny, lodžie, garáže, pivnice

 

  • Zatepľovania bytových i rodinných domov

–        Zateplenia rodinného domu

–        Zateplenia bytového domu

 

  • Projekty drobných stavieb

–        Garáže

–        Pivnice

–        Prístavby

–        Žumpa alebo septik

–        Prípojky inžinierskych sietí

Pre vypracovanie projektu žiadateľ predkladá:

  • Zámer, požiadavky, predstavy, podmienky
  • Miesto stavby
  • Jemu dostupné podklady (výkresy…)
  • Termíny vyhotovenia a termíny realizácie

 

Pred vypracovaním projektu sa dohodnú podmienky a uzatvorí sa zmluva o vyhotovení projektovej dokumentácie pre žiadateľa.

Okrem projektovej dokumentácie naša spoločnosť vie ponúknuť aj prípravu a vyjednanie ostatných dokladov a legislatívnych náležitostí, ktoré sú potrebné pre stavebné povolenie alebo stavebnú kolaudáciu.

Obsah projektu:

Stavebná časť, statika, zdravotechnika, elektro, kúrenie a TUV, požiarna ochrana, plynofikácia, projekt lešenia, projekt priebehu výstavby.

Členenie každej časti:

–        technická správa

–        pôdorys, rez základy, strecha, krov, …

–        výkaz výmer, výpis prvkov…

–         osadenie do terénu

–        situácia, prípojky, siete, …

–        prílohy