Maľovanie Inštitúcií a nemocníc

malovanie nemocníc inštitúcií poprad

Sme kompletný servis profesionálnej firmy dedikovanej k uchovávaniu našich aktív inštitúcií.

Štruktúry inštitúcií majú špeciálne povrchy a požiadavky na údržbu. Či sa jedná o substanciu, ktorá musí odolať agresívnemu prostrediu, vydržať časté čistenie alebo musí byť bez nečistôt, máme expertízu a presnosť k špecifickým situáciám na vašom projekte.

Pre našich klientov z radu inštitúcií ponúkame široký rozsah služieb. Obe pre ich nové stavebné projekty a pre ich údržbu. Pracujeme s architektmi, manažérmi stavieb a generálnymi manažérmi. Pomáhame vybalancovať čas a peniaze na súčasnom trhu bez kompromitovania kvality.

Špecializujeme sa na nemocnice, liečebné ústavy, múzeá, internáty, výškové práce a oveľa viac!

So skúsenosťami skompletizujeme váš projekt na čas a s minimálnym vyrušovaním vašich študentov, pacientov alebo klientov počas prác na projekte.

Kontaktujte nás o vašich nasledujúcich projektoch.