Podlahy LINOLEUM

LINOLEUM PODLAHY

Linoleum podlahy

…sú vyrobené z ľanového oleja, borovicovej živice, vápenca, korku a pilín s jutovým vláknom, pôsobiacim ako nosný materiál a sú dostupné v palete produktov v prírodných tónoch Zeme.

Montážny systém
Click

2 mm Linoleum
6,8 mm HDF doska

1,2 mm korková podložka

6600

6611

6615

6612

6634

6639

6642

6645

6648

6658

6669

6672