Podrobný položkový rozpočet

Súhrn všetkých prác a materiálov, ktoré sú potrebné pre kompletné zhotovenie rodinného domu ako celku.

Podrobný položkový rozpočet predstavuje súhrn všetkých prác a materiálov, ktoré sú potrebné pre kompletné zhotovenie rodinného domu ako celku. Súčasťou rozpočtu sú jasne definované množstvá jednotlivých materiálov, jednotkové ceny a výsledné sumy dodávok a prác. Rozpočet Vás informuje aj o presných typových špecifikáciách použitých materiálov.

Tento nie je súčasťou typového projektu rodinného domu. Môžete si ho doobjednať v 3 vyhotoveniach za cenu 55,00 Eur s DPH.