Cenník Prác rekonštrukcie bytu

  • Bytové jadro: 1.700,- až 2.500,- € (podľa rozsahu a náročnosti prác)

Cena zahŕňa sanáciu umakartového bytového jadra, výstavbu murovaného – s kompletným obložením (keramické obklady a dlažby), osadením záchodového kompletu, sprchovacieho kúta a batérií, prekládku elektrického rozvodu, inštaláciu novej ventilácie, finalizáciu. Cena nezahŕňa náklady na stavebné prvky a materiál.

  • Ďalšie ceny:

Cenovú ponuku na sadrokartónové podhľady, kuchyne, omietky, fasády, a ostatné práce v interiéri alebo exteriéri, Vám vypracujeme po obhliadke.

BÚRACIE PRÁCE:

· vybúranie kúpeľne 140,- €
· osekanie obkladu 5,-€/m2
· osekanie podlahy 6,-€/m2
· búranie priečok (tehla) 6,-€/m2
· otvor na dvere (60 až 90/203cm, 8cm) – panel 130,-€
· otvor do dvere (60 až 90/203cm, 15cm) – panel 200,-€
· otvor na dvere (60 až 90/203cm, 10cm) – tehla 25,-€
· otvor na dvere (60 až 90/203cm, 15cm) – tehla 40,-€
· demontáž starých okien 2,50€/ks

MURÁRSKE PRÁCE:

· Porfix (5 až 7cm) 7,-€/m2
· Porfix (10 až 15cm) 10,-€/m2
· Nosné murivo (30cm) 28,-€/m3
· Nosné murivo (40cm) 26,-€/m3
· Nosné murivo (45cm) 24,-€/m3
· Osadenie keramického prekladu 4,-€/ks
(príplatok za atypické rohy) 2,-€/ks
· Sieťkovanie stien 3,-€/m2
· Hrubá malta (2cm) 4,-€/m2
(špric je v cene)
· Tenká omietka steny (štuková, stierka, škrabaná) 4,-€/m2
· Tenká omietka stropu (štuková, stierka, škrabaná) 5,-€/m2
· Poter 5,-€/m2
· Nivelačná hmota 2,8€/m2

ĎALŠIE PRÁCE:

· Penetrácia všetkých povrchov 0,5€/m2
· Osadenie rohovníkov (všetky druhy) 1,8€/ks
· Osadenie obrubníkov 4,-€/ks
· Osadenie oceľovej zárubne 20,-€/ks
· Zhotovenie klenby 45,-€/ks
· Špalety okolo okien a dverí 5,-€/ks
(nalepenie polystyrénu, osieťkovanie, osadenie rohovníka, naštukovanie)

OBKLADAČSKÉ PRÁCE:

· Prerovnanie stien 2,6€/m2
· Obklad 12,-€/m2
· Dlažba 10,-€/m2
· Obklad z obkladačiek 15 x 15cm a menších 14,-€/m2
· Dlažba z dlaždíc 20 x 20cm a menších 14,-€/m2
· Pokládka dlažby 60 cm a viac 18,-€/m2
· Pokládka podlahového kameňa 20,-€/m2
· Brúsenie na rohy 7,-€/ks
· Príplatok za diagonál 2,-€/m2
· Silikónovanie 1,-€/ks
· Listela bombardo 4,-€/ks
· Mozaika 1,-€/ks
· Sokel okolo dlažby 1,-€/m
· Murovaná polica 20,-€/m
· Omurovanie a osadenie vane 40,-€
· Omurovanie geberitu 30,-€

SADROKARTÓN:

· Priečky 10,-€/m2
· Rovný strop 10,-€/m2
· Podkrovie 11,-€/m2
· Izolácia 1,7€/m2
· Paro-zábrana 0,8€/m2
· Montáž kastlíkov 10,-€/m
· Akrylovanie 0,5€/m

OSTATNÉ PRÁCE:

· Osadenie interiérových dverí 40,-€/ks
· Osadenie vchodových dverí 150,-€/ks
· Montáž okna do peny + kotvenie okna 4,5€/m
· Zateplenie (polystyrén) 10,-€/m2
· Zateplenie (nobasil) 13,-€/m2
· Pokládka plávajúcej podlahy 4,-€/m2
· Maľovanie interiéru (2x biely náter) 1,-€/m2
· Maľovanie interiéru (2x farebný náter) 1,5€/m2