Sanácia balkónov a lodžií

Sanácia balkónov je minimálne rovnako nevyhnutná, ako samotné zatepľovanie.

Sanácia balkónov je pri súčasnej dobe nevyhnutným trendom pri každej rekonštrukcii bytového domu. Je to doslova nutnosť realizovať tento stavebný úkon a obzvlášť pri vysunutých stavebných konštrukciách.
Najčastejšie poruchy sú v nedostatočnej tepelnej ochrane konštrukcií a tým vzniku tepelných mostov, čo má za následok rôznu tepelnú rozťažnosť okrajov platne, kondenzáciu vodných pár vo vnútri železobetónových konštrukcií, kde dochádza ku korózii oceľových armatúr (výstuže), čím pri oxidácii zväčšujú svoj objem a dochádza k vypadávaniu betónovej hmoty, odlupovaniu celých kusov častí balkónov či vzniku trhlín v betónovej doske. Následne dochádza k vnikaniu vody do týchto trhlín a často aj k zatekaniu vody do bytov či iných konštrukcií. Tento proces po opakovanej postupnosti narúša v konečnom dôsledku aj statiku balkóna a vedie až k havarijným stavom.