Stavebné povolenie

Naša stavebná firma Vám zabezpečí stavebné povolenie vašej akcie „na kľúč“. Jeho vydanie závisí na rade vyjadrení najrôznejších orgánov štátnej správy, získanie ktorých si vyžaduje značné množstvo času i skúseností. Jedná sa napríklad o vyjadrenie hasičského záchranného zboru, odboru životného prostredia, odboru pamiatkovej starostlivosti a ďalšie.

Takisto máme veľké skúsenosti nielen s procesnou stránkou stavebného konania, ale máme tiež znalosť miestnych stavebných úradov v rôznych regiónoch.

Tieto služby pre Vás zabezpečí naša inžinieringová skupina.