Termovízia

Termokamera je skvelý nástroj, ktorý úplne presne zobrazí, ako si v skutočnosti Váš objekt stojí. V rámci rekonštrukcie objektu vám prostredníctvom termovíznej kamery poskytneme jedinečný pohľad na váš objekt z hľadiska tepelných strát a tepelných mostov. Vďaka termovíznym snímkam navrhneme revitalizáciu presne podľa potrieb Vášho domu.

Máme k dispozícii niekoľkoročné zbery dát u našich starších realizácií, ktoré porovnávajú porovnateľné náklady pred zateplením oproti reálnym spotrebám, vzťahujúcim sa na jednotku odobratého tepla. Subjekty, ktoré zateplili v úrovni predpokladaných stavebno-technických predpisov, dosahujú úspor oproti pôvodnému stavu skutočne okolo 40% a očakávaná návratnosť vložených prostriedkov sa pohybuje okolo desiatich rokov.

Pri technickej životnosti zateplenej fasády medzi 25 a 40-rokom sa nesporne jedná o vysoko ziskový a celkovo hospodárny spôsob uloženia finančných prostriedkov vlastníkov nehnuteľností. Súčasne je to vysoko ekologické opatrenie, pretože dosahované úspory energií významne obmedzujú vznik nežiaducich emisií, vyvolaných potrebou tepelnú energiu vyrobiť.