Zatepľovanie fasád

Rodinný dom alebo bytový dom má fasádu, strechu, okná, dvere, balkóny a lodžie, ktoré potrebujú údržbu a obnovu. Zanedbaná údržba spôsobuje zmenu funkčných vlastností konštrukcie, ktoré môžu prejsť až do havarijného stavu. Funkčné vlastnosti sa menia k horšiemu, čím znižujú komfort bývania a zvyšujú náklady na bývanie. Významnou obnovou budovy je zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí, hydroizolácia strechy a v neposlednom rade aj sanácia balkónov.

Zateplenie obvodového plášťa

Naša spoločnosť Vám ponúka tri druhu zateplenie obvodového plášťa

     Tepelnoizolačné omietky

     Kontaktný zatepľovací systém

–        Skladá sa zo spojovacej vrstvy (lepiaca malta), tepelnoizolačnej vrstvy, výstužnej vrstvy s výstužnou mriežkou, povrchovej vrstvy so základným alebo egalizačným náterom.

     Odvetraný zatepľovací systém

–        Skladá sa z tepelnoizolačnej vrstvy, kotviacej a nosnej konštrukcie, odvetranej vzduchovej konštrukcie, obkladu.

Pri všetkých druhoch zateplenia dodržiavame predpísaný  technologický postup, na základe ktorého je zaručené dosiahnutie požadovanej kvality a najmä životnosti zateplenia.Príslušné technické normy definujú vlastnosti jednotlivých systémov.

Výber, posúdenie a rozhodnutie, ako a či zatepliť, je na špecialistoch a vlastníkoch domov.

Odborný posudok a návrhy riešení vypracuje špecialista, majitelia sa následne rozhodnú pre konkrétne riešenie a odborná stavebná firma zateplenie – úpravy vyhotoví.

Výhody zatepľovania plochej strechy:

odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodovej konštrukcie (zamedzenie vzniku plesní)

celkové zlepšenie tepelnej pohody v interiéri

pri panelových stavbách odstraňuje problémy so zatekaním cez škáry medzi panelmi (zabraňuje vznikom tepelných mostov)